Call for Volunteers

I am reprinting Andrius’s first newsletter appealing for volunteers to join us in helping to find more information on Jonas Noreika, my grandfather, and on other individuals who played a role in facilitating the Holocaust in Lithuania, particularly those war criminals who are regarded as heroes in Lithuania.

The call for volunteers is in Lithuanian, written by Andrius Kulikauskas, the curator of the Jonas Noreika museum housed on my website.

——————————————————————-
ATSAKAS!
Atsakingos Lietuvos savanorių bendrystės žiniaraštis.
2018 m. gruodžio mėn. 18 d. Nr. 1.
——————————————————————-

Mieli Lietuvos šalininkai,

Vis didėja galimybės, kad Lietuvos valstybė susivoks, kad jinai privalo kapitoną Joną Noreiką įvardinti, kaip nusikaltėlį prieš žmoniją, ir niekaip jo negarbinti.

Kviečiu jus į talką. Šįmet Grant Gochinui ištyriau Noreikos nusikaltimus. Mums toliau reikia organizatorių, rengėjų, istorikų, žurnalistų, vertėjų ir įvairiausių talkininkų. Svarbu mums susipažinti ir susigaudyti, kaip kas galėtų ir norėtų padėti. Kaip to imtis, kad būtų svarbu ir smagu?

2019 m. sausio 15 d. 10:00, Vilniaus apygardos administracinis teismas, Žygimantų g. 2, svarstys Grant Gochino skundą dėl Genocido centro atsisakymo keisti istorinę pažymą apie Joną Noreiką. Būtų labai šaunu, kad ko daugiau žmonių stebėtų šį istorinį įvykį. Ieškau organizatorių, taip pat organizacijų, kurios kviestų savo pažįstamus, taip pat ir spaudą. Dėkoju Defending History redaktoriui Dovid Katz, kad savo
svetainėje http://www.defendinghistory.com anglų kalba skelbia susijusias žinias, kaip antai:

Holocaust History Trial Slated for 15 January in Vilnius

Didelis ačiū Silvia Foti, kad savo svetainėje paskelbė Gochino “Užklausą apie Jono Noreikos nusikaltėlių gaują”, kurią parašiau. http://silviafoti.com/noreika-didvyris/ Silvia yra Jono Noreikos anūkė, tad nuostabu, kaip jinai šį klausimą pati ištyrė ir kaip jinai mus visus palaiko. Jos svetainėje esu Kapitono Jono Noreikos muziejaus ir archyvo kuratorius. Šalia vertimo į anglų kalbą skelbiame užklausoje
minimus dokumentus. http://silviafoti.com/noreika-a-hero/ Kviečiu susipažinti su šiais dokumentais, juos viešai aptarti internete. Kviečiu rašyti straipsnius, komentarus ar paskatinti žurnalistus. Ačiū Arkadijui Vinokurui už visą eilę straipsnių Delfi.lt, kuriuose jisai skelbė dokumentus.
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arkadijus-vinokuras-jono-noreikos-fronte-niekonaujo.d?id=79141563

Silvia Foti archyve jų skelbsime vis daugiau:
http://silviafoti.com/captain-jonas-noreika-archive/
Jeigu kažką turite, ką galėčiau ten įkelti, arba jeigu kažko pasigendate, rašykite man.

Jos svetainėje toliau kaupsiu pavyzdžius, kaip Genocido centras ir įvairūs žurnalistai bei politikai iškreipia Noreikos istoriją. Kai aptinkate tokių iškraipymų dėl Noreikos, ar bendrai, dėl Holokausto,
prašau rašykite man.

Nuostabu, kad “Žemaičių saulutė” pradėjo spausdinti Gochino užklausą.
https://silviafoticom.files.wordpress.com/2018/12/20181130zemaiciusaulute.pdf
Ją visą išspausdins per aštuonis numerius. Žemaitijos ir ypač Plungės šviesuoliai vis garsiau prabyla Noreikos klausimu. Plungės turizmo informacijos centro knygelė “Plungės žydų takais” patalpino Leibo
Orliansko namo nuotrauką su paaiškinimu, “Čia apsigyveno miesto komendantas Jonas Noreika – Generolas Vėtra. Jis buvo žydų sunaikinimo organizatorius.” Aš netrukus rašysiu įvadą kitai užklausos daliai. Labai prašau visų, o ypač Lietuvos žydų, parašyti iš savo pusės, ką jums reiškia “Žemaičių saulutės” tiesos sakymas. Ko trokštate ateičiai? Kartu mielai laukiu ir jūsų nuotraukų.

Labai svarbu internete ir žiniasklaidoje pasidalinti nuoroda į “Žemaičių saulutės” laikraštį. Juk Gochino užklausoje pabrėžiami Noreikos baisiausi nusikaltimai, kuriuos vykdė 1941 m. liepos mėn. Telšių
apskrityje, kada jisai suvienijo lietuvių aukštuomenę išžudyti maždaug 3,000 žydų ir maždaug 300 lietuvių. Šie faktai ir susiję dokumentai nutylėti Lietuvos spaudoje. Genocido centras kol kas sėkmingai
stengiasi dėmesį nukreipti į Noreikos tolimesnę veiklą, kada jisai žydų skriaudimą palaikė, pasirašydamas raštus, kaip Šiaulių apskrities viršininkas. “Žemaičių saulutė” paskelbė brėžinį įvardinantį Jono
Noreikos nusikaltėlių tinklą, įskaitant 9 žudynių rengėjus (įskaitant Maironio sūnėną kpt.Stanislovą Lipčių) ir 20 kitų nusikaltėlių (įskaitant signatarą, Lietuvos tarybos vicepirmininką, vyskupą Justiną
Staugaitį).

Kviečiu šiauliečius ir visus kreipti dėmesį į visą eilę straipsnių, kuriuos parašė Evaldas Balčiūnas.
https://evaldukas.livejournal.com/90959.html
Šiaulių apskrities viršininko Noreikos bylose yra ne du, trys raštai, o verčiau du, trys šimtai raštų, susijusių su žydų skriaudimu.

Prašau padėti mums įstaigų ar organizacijų patalpose surengti kapitono Jono Noreikos nusikaltimų viešus aptarimus. Aptarimuose galėsime pristatyti dokumentų plakatų parodą. Kviečiu menu besidominčius ir
netgi menininkus padėti šią parodą išplėsti meno kūriniais, bandančiais vaizduoti to meto įvykius. Yra labai svarbu mums vis sueiti, susipažinti ir įtraukti kitus, kuriems rūpi “atsakinga Lietuva”. Taip
pat pakvieskimę spaudos atstovus. Svarbu, kad teismas ir visuomenė suvoktų, kad prie mūsų buriasi atsakingiausi lietuviai ir sąžiningiausios bendrijos bei įstaigos. Būtų tobula, jei pokalbius surengtų Žemaičių muziejus “Alka” Telšiuose, Užsienio reikalų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos sąjūdis, Šiaulių ir Vilniaus ir Lietuvos žydų bendruomenės. Kas dar gal galėtų?

Ieškome taip pat istorikų, kurie parašytų laišką arba straipsnį, kaip vertina mano parašytą “Užklausą apie Jono Noreikos nusikaltėlių gaują”. Genocido centras bandys teisme įrodinėti, kad jinai atmestina, kaip
mėgėjų darbas. Iš tiesų, mes radome daugybę naujų dokumentų. Keturis mėnesius ištyrėme Noreikos nusikaltimus taip atsakingai, kaip Genocido centras niekuomet nedrįso. Tad labai prašome surasti mus palaikančių istorikų.

Yra taip pat daugybė klausimų, kuriuos ypač jauni istorikai galėtų tirti toliau. Taip pat reikalingi vertėjai.
* Freiburgo vokiečių kariuomenės archyve dokumentai vokiečių kalba. Ten ieškome Plungės, Telšių, Šiaulių ir Kauno komendantūrų bylų, iš kurių labiau paaiškėtų, kiek vokiečių tuomet buvo ir ką jie veikė. Juk Genocido centras bando suversti kaltę ant vokiečių, tačiau niekas negali įvardinti, kas per vokiečiai atsakė? Ištyrėme, kad Plungės žydus ir Telšių žydus vyrus išžudė lietuviai vadovaujami Jono Noreikos pavaldinių, įskaitant Povilo Alimo ir Bronius Juodikis, kuriuos paskui nusivedė į Kauną kruvinom sąžinėm pasveikinti Lietuvos laikinąją vyriausybę.
* Yad Vashem archyve radome bylų apie Telšių krašto žudynes, kurias reikėtų išversti iš jidiš.
* Rygos archyve yra bylų vokiečių kalba. Parsivežiau nuotraukų. Reikia jas peržiūrėti.

Būtų taip pat labai prasminga rašyti vikipedijos straipnius. Jono Noreikos straipsnis išplėstinas ir anglų kalba išvis nėra straipsnio. Reikėtų parašyti straipsnį apie Plungės žudynes, Telšių žudynes, kiekvieną žymesnį nusikaltėlį, taip pat žudynių aukas, kaip antai rabiną Blochą, apie žydų gelbėtojus, kaip antai kunigą Taškūną, ir visokiausių susijusių temų. Vikipedija yra pats skaitomiausias šaltinis. Būtų puiku jei švietėjai, dėstytojai, mokytojai, studentai, gimnazistai pasimokytų, kaip kurti vikipedijos puslapius, ir kitus pamokytų.

Reikia gerų organizatorių. Atsiranda progų, kur gal būtų gerai nueiti keliese. Pavyzdžiui, bandysiu pasimatyti su JAV ambasadore Anne Hall, taip pat su Telšių vyskupijos vyskupu Kęstučiu Kėvalu.

Vis atsiranda darbelių, kur tiesiog bet kas galėtų padėti. Pavyzdžiui, reikia nufotografuoti knygą. Arba reikia su kompiuteriu apdoroti šimtus nuotraukų. Tokius darbus galėtumėme dirbti talkoje, kartu suėję. Būtų visai linksma.

Tad prašau paplatinti šį Atsakingos Lietuvos savanorių bendrystės žiniaraštį.

Susidomėkime, kas atsilieps!

Andrius

Andrius Kulikauskas
Žiniaraščio redaktorius
Kapitono Jono Noreikos muziejaus ir archyvo kuratorius
ms@ms.lt
+370 607 27 665

Noreika didvyris?

4 comments on “Call for Volunteers”

 1. Konstantin Galperson says:

  Silvia, I’ve just read the article about you in Haaretz. I am an Israeli and some of my family members were killed during the Holocaust. You are a very brave and strong person, people like you and Ruta Vanagaite help to really overcome the horrible past.
  Thank you!

  1. Silvia Foti says:

   Thank you Konstantin! I appreciate your reply! Silvia 🙂

 2. Robert L Turner, says:

  I am reading a recently published book by James LOEFFLER, Rooted Cosmopolitans,:Jews and Human Rights in the 20th Century. It relates the role of Jews in the Universal Declaration of Human Rights. In a sub-chapter entitled: Love for Jerusalem, Joy for Lithuania, The activities of Lithuanian born Jacob Robinson, are set forth in detail. Mention it’s made of Augustinas Voldermaras, A Lithuanian leader, who went far beyond the protection given minorities in the Minority Treaties signed at the end of World War I to deal particularlywith the minorities In countries formed by the division of the Russian and Austrian-Hungarian Empires. In 1922 Robinson was elected to the Sejm It became the spokesman for all the national minorities not only Jews but also Poles and Germans. “Zionism, minority rights, Lithuanian independence and European democracy all went and in hand. Our love for Jerusalem hardly weakens our joy in working for Lithuania Independence”, said this descendent of Lithuanian Talmudist rabbi Yom Tov.. The republics of Estoria and Latvia followed Lithuania’s lead in granting national – cultural autonomy to minorities during this period.
  What a turn of events that the peoples of these countries participated in the murder of the Jews and other minorities a mirror 20 years later
  It seems to me that this and other related parts of Lithuania’s history should be part of the education of young Lithuanians there and abroad.

  1. Silvia Foti says:

   Yes, so many inconsistencies and ironies! Thank you for your comments Robert!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *