The Desk Murderer

1941-8-6

From Noreika: Nr.429 Įsakymas dėl žydų ir bešeimininkio turto

1941-8-9

From Noreika: Nr.657 nurodymas iškelti Tryškių žydus į Gruzdžius

1941-8-16

From Noreika: Nr.1717 Tryškių viršaičiui nurodymas perduoti žydų malkas Stakminių plytinei

1941-8-16

From Noreika: Nr.774 Užklausimas sveikatos skyriui kiek yra veterinarijos gydytojų ne žydų

1941-8-16

From Noreika: Nr.775 Užklausimas sveikatos skyriui kiek yra gydytojų ne žydų

1941-8-16

From Noreika: Nr.778 Papildo įsakyma Nr.426 dėl žydų turto. Liepia sudaryti sąrašus pasirašant turto savininkui žydui ir surašyti kas kokį ne savo turtą valdo

1941-8-18

To Noreika: Nr.803 Sveikatos skyriaus ats kad trūksta 10 gydytojų ir jų sąrašas (17 pavardžių) į Nr.775

1941-8-19

From Noreika: Nr.911 Judeikino verslo perdavimas Gubernijai

1941-8-18

Žydams tvarkyti įgaliotinio skelbimas kad žydų turto pirkimą reikia registruoti

1941-8-22

From Noreika: Nr.962 Viršaičiams ir burmistrams ir nuorašas nuovadų viršininkams dėl apskrities žydų perkėlimo į Žagarę

1941-8-25

To Noreika: Nr.188 Žagarės tekefonograma, kad yra 715 žydų

1941-8-26

From Noreika: Nr.1167 Kuršėnų viršaičiui dėl Mačiulio aprūpinimo daiktais iš žydų turto

1941-8-29

To Noreika: Nr.220From Noreika: Nr.962 Žagarės telefonograma kad į getą atkelta 949 žydai ir prašo vinių ir vielos

1941-9-1

From Noreika: Nr.1470 LLV finansų ministro aplinkraštis dėl leidimų prekybai

1941-9-4

Apskričių viršininkų ir burmistrų pasitarimas pas Gewecke protokolo santrauka

1941-9-5

From Noreika: Nr.1739 Byla Kuršėnų nuovadoj dėl žydų turto grobimo

1941-9-5

From Noreika: Nr.1709 Byla kuršėnų nuovadoj dėl žydų turto grobimo Komisarui

1899-12-30

Dėl žydų arklių gražinimo į Padubysio valsčių

1941-9-10

From Noreika: Nr.1874 Joniškioburmistrui perduoti iš žydų daiktų medicinos reikmenis gydytojui Dapševičiui

1941-9-10

From Noreika: Nr.1875 Viršaičiams ir burmistrams likviduoti žydų ir komunistų kilnojamą turtą

1941-9-10

From Noreika: Nr.1855 Leidimas Bačiūnų durpyne naudoti dvi rusų paliktas lauko virtuves

1941-9-16

Nurodymas Šaukėnų viršaičiui iš žydų daiktų perduoti kuriamai ligoninei baldus patalynę indus

1899-12-30

Dėl B. Galmino prašymo valdyti žydo malūną

1941-9-18

Šiaulių burmistrui dėl 2 žydų iš Žagarės

1941-9-18

To Noreika: Nr.2239 vokiečių išaiškinimas dėl karaimų

1941-9-19

To Noreika: Nr.2313 Prašymas perkraustymo darbams duoti 10 žydų darbininkų

1941-9-22

To Noreika: Nr.2530 Apskrities agronomas prašo agronomams žydų arklių noreikos nurodymas laikuti valsčiuose 1-2 žydų arklius susisiekimui

1941-9-23

From Noreika: Nr.2507 Dėl apginklavino sargybos saugoti žmones prie geležinkelio statybos

1941-9-23

From Noreika: Nr.2550 Lydraštis dėl nacionalizuoto ir žydų turto nuomos tarifų projekto

1941-9-25

From Noreika: Nr.2578 Jazdauskui dėl jo darbininkų žydų

1941-9-25

To Noreika: Nr.2681 Šiaulėnuose ginčas dėl žydo turto

1941-9-26

From Noreika: Nr.962 Rašto Nr. 962 Joniškio burmistruiPapildymas leidimas iki 2 mėnesių laikyti žydą dantų terchniką

1941-9-29

From Noreika: Nr.2805 Dėl išgyvendintų iš šiaulių valčiaus į getą 27 žydų

1941-9-29

From Noreika: Nr.2868 Dėl Pavenčių cukraus fabriko sargybos apginklavimo

1941-9-29

From Noreika: Nr.2828 Dėl sargybpsprie geležinkelio apginklavimo

1941-9-30

From Noreika: Nr.2874 Dėl Pavenčių cukraus fabriko sargybos apginklavimo

1941-10-4

To Noreika: Nr.3098 aplinkraštis apie bešeimininkių vertybių perdaviną muziejams

1941-10-6

From Noreika: Nr.3024 Komendantui dėl belaisvių sargybos geležinkelio stotyje apginklavimo

1941-10-6

From Noreika: Nr.3141 Žagarės burmistrui nurodymas duoti žydų baldų gimnazijos raštinei

1941-10-9

From Noreika: Nr.3282 Papilės viršaičiui Gužauskaitei iš žydų turto duoti baldus ir drabužius

1941-10-11

From Noreika: Nr.3348 Rosienskio išgyvendinimas į Getą

1941-10-11

From Noreika: Nr.2716 Šafranskio ir Gordono išgyvendinimas į getą

1941-10-14

From Noreika: Nr.3533 Žagarės burmistrui išduoti medicinios įstaigoms Žagarės gydytojų žydų turta

1941-10-16

From Noreika: Nr.3616 Vokiškai apygardos komisarui minimas žydų turtas

1941-10-16

To Noreika: Nr. 3687From Noreika: Nr.3687 Apygardos štabo viršininko raštas žydų daiktai gali būti parduodami per specialias komisijas

1941-10-18

From Noreika: Nr.1115 Dėl Kuršėnų policininko Gainio aprūpinimo baldais

1941-10-20

To Noreika: Nr.3853 Komisaro įsakymas paimti apsaugon žydų ir politinių partijų turtą

1941-10-21

From Noreika: Nr.3981 Kriūkų viršaičiui dėl leizerovičiasu namo

1941-10-22

Apygardos komisarui dėl Zakso namų Jpniškyje

1941-10-23

From Noreika: Nr.4033 Kuršėnų viršaičiui Medvalakių km. Žydo Šneiderio ūkio valdytoju skiriamas I. Pliuskus

1941-10-28

From Noreika: Nr.4250 Žeimelio geležinkelio sargybos apginklavimas

1941-10-28

To Noreika: Nr.4259 Apygardos komisaro nurodymas atlikti galutinį žydų baldų išpardavimą iki 1941.11.20

1941-10-28

Skelbimas Nr.20 apie žydų turto registravimą

1941-10-29

To Noreika: Nr.4209 Geležinkelio statybos sargyba

1941-10-31

From Noreika: Nr.4134 Dėl “iš kai kurių asmenų” atimtų radijo aparatų

1941-10-31

From Noreika: Nr.4351 Dėl 3 žydžių išgyvendinimo į getą

1941-11-2

Gewecke viešas skelbimas Nr. 17 dėl miesto gyventojų aprūpinimo pienu

1941-11-4

From Noreika: Nr.3506 Šiaulių miesto savivaldybei dėl apmokėjimo už žydus dirbusius prie siauro geležinkelio statybos.

1941-11-18

Pranešama kd įmokant į apygardos komisariato sąskaitą reikia nurodyti įmokos tikslą

1941-11-19

From Noreika: Nr.5416 Geležinkelio statybos sargybos apginklavimas

1941-11-20

Šiaulių Burmistro skelbimas Nr.28 apie būtinybę registruoti žydų turtą

1941-12-9

From Noreika: Nr.6530 Siūlymas Ignui Rudušaičiaui išsirinkti Žydų ūkį Joniškio valsčiuje

1941-12-9

From Noreika: Nr.6531 Siūlymas Vincui Šimaičiui išsirinkti Žydų ūkį Joniškio valsčiuje

1941-12-13

From Noreika: Nr.4782 Kuršėnų Plytinės direktoriui dėl sargybos apginklavimo

1941-12-28

Šiauliuose įsigijusių žydų turto sąrašas J. Noreika 28 lape

1942-8-3

From Noreika: Nr.6268 Frenkelio fabriko profsąjungos pasiaiškinimas dėl darbo rūbų žydams

1942-8-24

Pažyma kad apskrities viršininko įstaiga mokėjo atlyginimus Savisaugos dalinių šiaulių štabo kariams 1941.09.20 -11.01